Werken met DLP

In de bouw kan je vaak op plekken werken waar er een groter veiligheidsrisico bestaat dan op andere plaatsen. Zo kan het zo zijn dat je nieuwste project gerealiseerd moet worden op een plek waar de grond en/of het (grond) water sterk verontreinigd zijn. Hierdoor kunnen er veel gezondheidsrisico’s opspelen die zowel voor jou en je team een gevaar kunnen zijn, maar ook voor de mensen om je heen en het milieu. Maar hoe zorg je ervoor dat je met zo min mogelijk last van gezondheidsrisico’s toch je project kunt uitvoeren? Hier komt een speciale leidinggevende om de hoek kijken. De Deskundig Leidinggevende Projecten – veelal afgekort tot DLP – is iemand die je in kan schakelen om de risico’s te voorzien en de veiligheid zo goed mogelijk op je werkplek te waarborgen. Deze DLP moet ten alle tijden aanwezig zijn tijdens de werkzaamheden aan je project. Door een DLP via G4S in te schakelen, weet je zeker dat je iemand in huis hebt die een opleiding behaald heeft op dit gebied en dus verstand van zaken heeft.

De taken van DLP

De DLP’er is veel bezig met het treffen van maatregelen en voorzieningen die ervoor zorgen dat het werken op verontreinigd gebied minder risico’s met zich meedraagt. Dit wordt gedaan op verschillende hoogtes en manieren. Zo wordt er voordat er echt gewerkt wordt al een V&G-plan en een plan van aanpak opgesteld. Hierbij worden onder andere de veiligheidsklasse en de risico’s op het bouwterrein vastgesteld. Daarnaast heeft de DLP direct contact met de werklieden, door middel van kick-off meetings en startwerkoverleggen. Tijdens de werkzaamheden is de DLP ook altijd aanwezig op het terrein, om toezicht te houden op dat de gemaakte afspraken nageleefd worden. Hij of zij houdt toezicht op dat het veiligheidsbeleid wordt nageleefd en voert inspecties en controles uit. Verder dient de DLP als projectbegeleider. Het takenpakket van een DLP is erg gevarieerd en belangrijk, waarom het noodzakelijk is voor je eigen veiligheid en dat van de mensen om je heen dat deze persoon altijd aanwezig is. Zorg er daarom altijd voor dat je via G4S een gediplomeerd DLP’er inzet om ervoor te zorgen dat je geen onnodig risico loopt tijdens het werken op verontreinigd terrein.