Wanneer is er sprake van een bedrijfsongeval?

wanneer is het een bedrijfsongeval

Een bedrijfsongeval is een vervelend ongeluk op je werkplek. Op sommige locaties moet de werkplek aan strenge veiligheidsvoorschriften voldoen. Een bedrijfsongeval kan je natuurlijk nooit helemaal voorkomen. Op elke werkplek kan er een ongeluk plaatsvinden. Een werknemer met een kantoorbaan kan van een trap vallen als deze iets moet pakken uit een hoge kast. Een werknemer van een houtfabriek kan zich ernstig verwonden door een zaagmachine. Als je een ongeluk constateert op de werkplek dan noem je dit dus een bedrijfsongeval.

Caution Slippery when wet warning sign in Chinese language

De aansprakelijkheid van je werkgever


De schade van een bedrijfsongeval kan behoorlijk oplopen als je niet meer kan werken of lichamelijke klachten ervaart door het ongeluk. De opgelopen schade kan dan worden ingediend bij de verzekeraar van je werkgever. Voordat je werkgever dit kan doen moet je wel aan twee voorwaarden voldoen.

Ten eerste moet het ongeluk gebeurd zijn op je werkplek of tijden het uitvoeren van je werkzaamheden. Daarnaast heeft de werkgever onvoldoende preventie maatregelen genomen om dit ongeluk te voorkomen. Een bedrijfsongeval moet je daarom zo snel mogelijk indienen bij je werkgever en eventueel ook bij de bedrijfsarts. Doe dit altijd schriftelijk zodat je dit op een later moment kan indienen bij de verzekeraar.

Wat doe je na een bedrijfsongeval


Blijf altijd in gesprek met je werkgever over de opgelopen schade. Als je deze schade oploopt op je werkplek of tijdens je werkzaamheden is je werkgever aansprakelijk. Maak altijd schriftelijke afspraken zodat je sterk staat.

Bron: wanneer is het een bedrijfsongeval