XBRL Nederland

XBRL Nederland bevordert de toepassing van digitaal rapporteren op basis van XBRL in Nederland. XBRL Nederland is een non-profit organisatie die financieel en inhoudelijk gedragen wordt door een vijftigtal leden uit bedrijfsleven, overheid,

logoHeader-nl

intermediaire organisaties, onderzoek en onderwijs. Vanwege de behoefte aan informatie over de toepassingsmogelijkheden en het delen van expertise en ervaring hiermee, is eind september 2002 XBRL Nederland opgericht. Sinds 1 januari 2005 is gekozen voor een andere rechtsvorm en vinden de activiteiten plaats bij de Stichting SBRL Nederland. Op 4 november 2002 heeft de oprichtingsvergadering voor de deelnemers plaatsgevonden en inmiddels nemen ongeveer vijftig organisaties deel aan de Stichting. Er worden verschillende bijeenkomsten georganiseerd voor het voorlichten van de deelnemers en het uitwisselen van kennis en ervaring met het werken met XBRL van de deelnemers. XBRL Nederland neemt tevens deel aan de internationale activiteiten van XBRL International Incorporation.  Ook heeft de Stichting zitting in de International Steering Committee van dit orgaan. XBRL is een op XML gebaseerde, royaltyvrije, open standaard, ontwikkeld door XBRL International. XBRL International is een non profit consortium van meer dan 400 organisaties, opgericht om een universele taal te ontwikkelen die er voor zorgt dat gegevensuitwisseling tussen verschillende organisaties en/of informatiesystemen mogelijk gemaakt wordt. XBRL biedt deze universele taal. Meer weten? Kijk op een van de onderstaande websites: