Wat gebeurt er als jouw rijbewijs wordt ingevorderd?

Lex Lawyers

Bij invordering van jouw rijbewijs stuurt de politie deze binnen drie dagen naar de officier van justitie. Deze beslist vervolgens binnen tien dagen of jij jouw rijbewijs mag houden, of dat deze wordt ingehouden. Als de officier van justitie beslist dat jouw rijbewijs wordt ingehouden, dan kan dit ook voor langere tijd zijn. Vaak wordt jouw rijbewijs minimaal ingehouden tot jouw zaak voor de rechter is geweest. Dit gebeurt meestal binnen zes maanden nadat het rijbewijs bij de officier van justitie is afgeleverd. Er kunnen hiervoor verschillende redenen zijn, denk hierbij aan rijbewijs ingevorderd alcohol.

Hoe werkt een rechtszaak over jouw rijbewijs?

Als jouw zaak voor de rechter komt, dan moet je jezelf ten eerste verantwoorden voor de overtreding. Dit houdt in dat je uitlegt wat heeft geleid tot de misstap. De rechter beoordeelt aan de hand hiervan of je een ontzegging van de rijbevoegdheid krijgt. Voorafgaand aan de rechtszaak ben je ook voor een bepaalde periode je rijbewijs kwijt geweest. Deze tijd gaat van de uiteindelijke ontzegging af. Het is ook mogelijk dat de rijontzegging permanent is. Als je het niet eens bent met de beslissing van de rechter of de officier van justitie, dan is het mogelijk ook een klaagschrift in te dienen.

Redenen voor de invordering van een rijbewijs

Er zijn een aantal redenen waardoor jouw rijbewijs ingevorderd kan worden. Ten eerste kan je rijbewijs worden ingevorderd als je een te hoog alcoholpercentage in je bloed hebt. Dit is bij ervaren bestuurders 1,3 promille en bij beginnende bestuurders 1,8. Als er een blaastest is en je weigert hieraan mee te werken, kan dit ook je rijbewijs kosten. Wanneer je meer dan 50 kilometer per uur te hard rijdt, kan je rijbewijs ingevorderd snelheid. Voor bromfietsers geldt dit al bij 30 kilometer per uur te hard. Daarbij is elke vorm van gevaarlijk rijgedrag een reden voor het invorderen van jouw rijbewijs.