Waarom is het zo belangrijk dat kinderen de juiste leermiddelen hebben?

Leermiddelen

Er zijn veel scholen in Nederland waar leerlingen niet de juiste leermiddelen tot hun beschikking hebben. Dat komt meestal doordat de school daar geen geld in wil of kan investeren. Daardoor is het voor sommige kinderen erg lastig om goed mee te doen aan de les. De reden daarvoor is vaak dat het aanschaffen van bepaalde schoolspullen door de school als een verantwoordelijkheid van de ouders wordt gezien. Daardoor hebben kinderen met ouders die wat minder betrokken zijn of minder te besteden hebben het vaak moeilijker op school. Dat komt doordat het voor kinderen die beschikken over de juiste leermiddelen gemakkelijker is om de les goed te volgen en om mee te doen met de les. Het is daardoor erg belangrijk dat scholen het weer als hun verantwoordelijkheid gaan zien dat kinderen over de juiste schoolspullen beschikken. Op die manier krijgt ieder kind gelijke kansen. 

Leermiddelen

Belangrijk

Veel mensen vragen zich af hoe het kan dat leerlingen die over de juiste schoolspullen beschikken het vaak minder moeilijk hebben op school dat de kinderen die deze spullen niet hebben. Dat komt doordat de schoolboeken en dergelijke er voor zijn gemaakt om kinderen te ondersteunen op school. Daardoor zul je na een tijdje in een klas zeker het verschil merken tussen de kinderen die de juiste spullen hebben en de kinderen die dat niet hebben. Het is natuurlijk niet zo dat een kind automatisch slimmer wordt wanneer je hem of haar de juiste schoolspullen geeft. Er zijn namelijk ook nog een heleboel andere factoren die meespelen in het uiteindelijke resultaat. Het allerbelangrijkste is natuurlijk de werkhouding van het kind. Als het kind zijn of haar best doet is de kans groot dat dat beloond wordt met goede cijfers.