Van grijs naar groen

Wie in een aantrekkelijke woonomgeving wil leven, weet misschien wel dat er vaak een landschapsarchitect bij betrokken is geweest. Vaak komt er zelfs een heel team aan landschapsarchitecten aan te pas, omdat het meestal grote gebieden betreft. Bij BTL werken er heel veel collega’s en in de meeste gevallen ook samen aan een project. Zij zetten zich in voor groen in de stad en ontwerpen met beplanting. De visie en ontwerp van infrastructuur wordt hierin altijd meegenomen. Met de grootste aandacht wordt er gekeken naar natuurontwikkeling en het herstel van de natuur.

De groene creativiteit van een landschapsarchitect

Iemand die een onbebouwd gebied omvormt, aan de hand van ontwerpen en plannen, wordt een landschapsarchitect genoemd. Het kan natuurlijk ook gaan om bebouwde gebieden. Hier komen dan ook andere mensen bij kijken, omdat er ook één en ander zal moeten verdwijnen. Bij de vormgeving van gebieden, zoals recreatieterreinen en parken, zal de sociale leefomgeving en de ecologie altijd een belangrijke plek innemen. Wie dit beroep uitoefent is eigenlijk nooit klaar. Bomen en planten groeien immers altijd door, waardoor er sprake is van een eeuwige dynamiek.

Balanceren tussen mens en natuur

Het is belangrijk dat er een juiste balans is. Je hebt als landschapsarchitect te maken met mensen en de natuur. Beide zijn van invloed op welk project dan ook. Als uitgangspunt wordt er altijd gekeken naar hoe de natuur op dat moment is en hoe het zoveel jaar geleden was. Wat zijn de veranderingen en wat zijn de huidige kenmerken? Er zal uitgezocht worden welke bomen en planten het best gebruik kunnen worden. Een kastanjeboom groeit nou eenmaal niet overal. En is een dichtbegroeide heg wel een juiste keuze op een plek waar veel transparantie gevraagd wordt?