5 stadia van een toegangscontrolebeleid

Het is van belang voor panden om betaalbare toegangscontrole te hebben. De reden achter toegangscontrole is om ervoor te zorgen dat niemand een gebouw kan betreden zonder de juiste inloggegevens:

1. Geautoriseerd worden

De eerste fase van het toegangscontrolebeleid is de autorisatie, dat is wanneer een persoon lid wordt. De beheerder legt vast wat de persoon wel en niet doet en bepaalt welke deuren hij mag betreden.

Vervolgens wordt een op rollen gebaseerde toegangscontrole ingesteld, wat betekent dat een persoon bepaalde privileges krijgt op basis van de rol van zijn bedrijf. Met deze mogelijkheid hoeven beheerders niet iedereen afzonderlijk bij te werken als er iets verandert.

De meeste bedrijven zullen hun werknemersdirectory gebruiken met de op rollen gebaseerde toegangscontrole, die alle namen van werknemers en hun toegangsniveaus bevat.

2. Geauthenticeerd worden

Dit gaat een stap verder dan autorisatie, waarbij leden een badge of legitimatie aan de deurlezer krijgen. De lezer analyseert de inloggegevens om te bepalen of de deur vergrendeld of ontgrendeld moet blijven.

3. Toegang krijgen verleend

Nadat de inloggegevens zijn gevalideerd, zorgen toegangstools ervoor dat iedereen snel en gemakkelijk toegang krijgt tot de deuren die ze hebben. Er zijn 3 componenten om toegang te krijgen:

  • Ontgrendelen – Na authenticatie kan de persoon alles ontgrendelen waarvoor hij toestemming heeft gekregen om te openen. Dit kan door middel van een fob, toegangskaart, badge of een druk op de knop.
  • Activering – Zodra het toegangscontrolesysteem een ​​verzoek om binnen te komen ontvangt, zal er een trigger plaatsvinden, zoals het ontgrendelen van een deur.
  • Infrastructuur – Wanneer een deur is ontgrendeld, volgt het systeem de verschillende gebeurtenissen, zoals de persoon die toegang vraagt, het openen van de deur en het sluiten van de deur.

4. Beheer

Hierdoor kan de beheerder obstakels aanpakken en overwinnen, zoals het handhaven van de beveiliging, het maken van nieuwe toegangspunten, het toevoegen of verwijderen van gebruikers, enz. U kunt:

  • Schaal – Met flexibele en geïntegreerde uitbreidingen in de huidige opzet, kunnen cloudgebaseerde toegangscontrolesystemen worden uitgebreid wanneer een klein bedrijf voorbij zijn huidige situatie is gegroeid.
  • Monitor – Beheerders of beveiligingspersoneel die een online toegangscontrolesysteem gebruiken, krijgen realtime waarschuwingen over mogelijke inbreuken op een toegangspunt, waardoor ze de situatie kunnen onderzoeken en er een notitie van kunnen maken.
  • Problemen oplossen – Beheerders kunnen machtigingen buiten het kantoor configureren of hulp krijgen van de leverancier als er problemen zijn. Dit is niet mogelijk met lokaal gehoste toegangscontrolesystemen.

5. Controle

Bedrijven kunnen profiteren van de mogelijkheid om fysieke toegang tot een gebouw te controleren. Het kan ook helpen ervoor te zorgen dat aan bepaalde vereisten wordt voldaan voor bepaalde gebieden, zoals:

  • Schaal – Bedrijven kunnen regelmatig beoordelingen van het systeem uitvoeren om ervoor te zorgen dat het toegangscontrolesysteem correct is ingesteld. Het laat hen ook weten of een persoon nog niet meer uit het toegangscontrolesysteem van het bedrijf moet worden verwijderd.
  • Verdachte gebeurtenissen – Een audit kan bedrijfseigenaren en beveiligingspersoneel helpen om verdachte gebeurtenissen aan te pakken, aangezien de toegangspunten de toegangsgebeurtenis registreren. De informatie kan worden gebruikt om vreemd toegangsgedrag aan te pakken of te evalueren aan de hand van informatie uit het verleden.
  • Nalevingsrapporten – Bedrijven met gevoelige gegevens moeten zich houden aan de auditvereisten wanneer ze hun nalevingsrapporten indienen bij hun respectieve instantie. Sommige categorieën, zoals ISO-certificeringen en cyberbeveiliging, zijn nodig om toegangscontrolesystemen te beheren en te controleren. Deze auditfase levert de juiste gegevens op voor dit soort rapportages.

Kijk voor meer informatie over toegangscontrole op https://www.easysecure.nl