Hoe belangrijk is het opstellen van een arbeidscontract?

Het merendeel van de bedrijven werkt in de praktijk uiteraard met één of meerdere personeelsleden. Wanneer dat eveneens geldt voor jou kan het meer dan de moeite waard zijn om er je bewust van te zijn dat je er goed aan doet om de geldende voorwaarden voor die samenwerking op een rijtje en vooral op papier te zetten. Dat gebeurt door middel van een schriftelijk arbeidscontract. Voor een dergelijk contract geldt dat ze wordt opgesteld tussen enerzijds de werkgever en anderzijds de werknemer waardoor zekerheden voor beide partijen worden gecreëerd. In ieder geval, alles wat je over het opstellen van deze overeenkomst moet weten ontdek je meteen hieronder.

Is een arbeidscontract opstellen verplicht?

Voordat we meer concreet ingaan op de inhoud waar een arbeidscontract over dient te beschikken is het zeer belangrijk om onszelf de vraag te stellen of een dergelijk document opstellen nu wel echt verplicht is. Kan je er bijvoorbeeld niet gewoon voor kiezen om mondelinge afspraken te maken?

In principe zou je er zeker voor kunnen kiezen om mondelinge afspraken te maken wanneer er sprake is van een arbeidsovereenkomst. Dit gezegd hebbende valt de inhoud van die overeenkomst dan nooit te bewijzen. Dit niet in geval van problemen, maar ook niet wanneer er bijvoorbeeld discussie ontstaat. De rechtbank baseert zich uiteraard enkel en alleen op hetgeen wat er op papier staat. Is er dan geen sprake van een schriftelijk arbeidscontract? Dan spreekt het voor zich dat dit zomaar in de praktijk heel wat vervelende problemen met zich mee zal kunnen brengen.

Wat moet er allemaal in een arbeidscontract opgenomen worden?

De inhoud waarover een arbeidscontract dient te beschikken is niet vastgesteld. Dat kan ook niet aangezien de informatie hierboven je reeds duidelijk heeft gemaakt dat er geen sprake is van een verplichting. In het contract dienen wel een aantal zaken bij voorkeur opgenomen te worden:

  1. De plaats waar er precies zal worden gewerkt;
  2. De details van de werkgever en de werknemer;
  3. Het type arbeidsovereenkomst waarvan sprake is;
  4. Hoe de verloning precies is geregeld;
  5. Wat de voorwaarden zijn voor de vakantie;

Naast bovenstaande spreekt het voor zich dat er in een arbeidscontract ook altijd sprake is van een gedetailleerde taakomschrijving. Alleen op deze manier kunnen problemen worden voorkomen wanneer de vooropgestelde taken onverhoopt niet correct worden of volledig worden uitgevoerd.

Zelf opstellen of toch maar beter uitbesteden?

Alle informatie die we je doorheen deze pagina hebben aangegeven heeft ongetwijfeld duidelijk gemaakt dat het arbeidscontract een ontzettend belangrijk document is. Dit overigens niet alleen maar voor de werknemer, maar zeker ook voor de werkgever. Omwille van deze reden wordt het eigenlijk in de praktijk dan ook niet aangeraden om zelf aan de slag te gaan met het opstellen van dit document. Een veel betere keuze is het dan ook om dit te gaan uitbesteden aan een gespecialiseerde jurist. Alleen op deze manier weet je immers met zekerheid dat alle vooropgestelde bepalingen correct zijn en dat ze is aangepast aan jouw specifieke onderneming. Zeker indien je voor het eerste een arbeidscontract op laat maken kan je dit dus maar beter uitbesteden aan een jurist. Niet wat je zocht? Bekijk dan ook eens nulurencontract.