Duurzame energietransitie

Onze hele samenleving is gebaseerd op de beschikbaarheid van energie en zal een tekort ervan nooit leiden naar groei. Erger nog, een tekort aan energie zal afbraak doen aan de ontwikkeling van de laatste tientallen jaren en de kwaliteit van het leven aardig omlaag brengen. Energie opwekken heeft echter er ook voor gezorgd dat het milieu aardig aangetast is en nog steeds wordt. Tijd dus voor een de opwekking middels duurzame bronnen zoals middels de wind of de zon.

De overgang kan niet abrupt plaatsvinden

Het zal geen eenvoudige taak zijn om over te schakelen van de huidige bronnen omdat de gehele energie infrastructuur, van het opwekken tot de distributie, gericht is op de “oude” wijze van energievoorziening (steenkool, kernenergie). Er zijn daarom enorme investeringen nodig om de transitie plaats te laten vinden en moet alles een duurzaam karakter hebben om het kapitaal weer terug te verdienen. Duurzaamheid betekent ook dat alle aangebrachte veranderingen op dezelfde of zelfs beter zullen voldoen dan de huidige gangbare vormen van energielevering. Elke transitie komt met zijn eigen uitdagingen en is dat zeker ook het geval bij duurzame energietransitie. Er mag echter geen sprake zijn van al te grote verstoringen en zal de economie in geen geval eronder moeten lijden. Integendeel, duurzame energietransitie moet juist helpen om de economie mee te helpen groeien en wordt het bedrijfsleven alle ruimte geboden om niet alleen te investeren in de nodige infrastructuur, maar ook nog hun eigen onderzoek te verrichten.