CE markering is een verplichting

CE markering

Wanneer jij in Nederland werkt met industriële producten, dan ben jij verplicht dat deze zijn voorzien een CE markering. Dat geldt voor alle industriële producten die binnen de Europese unie op de markt worden gebracht. Dit keurmerk geeft aan dat het product voldoet aan de wettelijke eisen wat betreft veiligheid en milieu. Deze wettelijke eisen komen voort uit de Europese wetgeving. Een aantal producten die dit keurmerk hebben zijn onder andere:

  • Bouwproducten
  • Machines
  • Speelgoed
  • Medische hulpmiddelen
  • Computers
  • Telefoons

Welke producten dit allemaal zijn kan jij nakijken op de website van de Europese Commissie.

CE markering

Controle op CE markering

Maar wie controleert dit keurmerk nou eigenlijk? In Nederland zijn er verschillende instanties die dit controleren. Een aantal hiervan zijn: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, Inspectie Leefomgeving en transport en de Inspectie SZW. Iedere instantie heeft zijn eigen handhaving en procedures bij uitvoering. Maar dat het goed wordt uitgevoerd is zeker. Wanneer bij een inspectie uitkomt dat het product niet voldoet aan de eisen mogen dit keurmerk ook niet dragen en worden van de markt gehaald. Soms kan het ook zijn dat een product wordt aangepast, dit heet ook wel een product recall. Het kan dan als na aanpassing blijkt dat het wel voldoet aan de wettelijke eisen weer op de markt gebracht worden.

CE markering

Advocaat inschakelen om CE markering

Het kan ook voorkomen dat een persoon zich niet aan de regels houdt. Hierop kan jij dan de toezichthouder inlichten. Ook kan jij dan een handhaving indienen. Komen beide partijen hier niet uit, dan is het verstandig om een advocatenbureau in te schakelen. Deze jou dan helpen om bij de civiele rechter een verbod te vragen om het product te verhandelen. Onlangs heb ik dat ook gedaan via: Fifth Advocatuur. Ik ben zeer tevreden met dit advocatenbureau. Zij hebben veel kennis over de CE marking.